december 3, 2018

Internt audit

Modul: Internt audit (kommer snart)

Herunder vil information om både tidligere og kommende audits være lige ved hånden. Anmærkninger fra tidligere audits er lettilgængelige, med mulighed for løbende at afmærke status for behandling, så der ikke er nogen løse ender ved næste auditering.

For kommende audits er der info om tid, sted og forventet indhold. Du vil også kunne tilføje anmærkningerne fra forhenværende auditeringer, som reminder for de afgørende punkter der prioriteres som forberedelse til det kommende. Hvis ønsket, modtages en notifikationsmail før et kommende audit. Med AWCS Internt audit-modul sikres at både forberedelse til kommende audits, og den efterfølgende opfølgning på anmærkninger bliver optimal, så alt fungerer tiptop.

(billede kommer)